Open accessibility menu Skip to page content

Okubuzwa Njalo

Okukhona

Ukuqalisa

Yikuphi okwenziwa yi-PosterMyWall?

I-PosterMyWall ikuvumela ukuba wenze imifanekiso emihle yokukhuthaza kanye namavidiyo ngaphandle kokudinga amakhono okuklama. Hlela ngokwezifiso zakho izinkulungwane zamathempulethi amaphosta, amaflaya, okuphostiwa emithonjeni yezokuxhumana neminye imifanekiso eminingi yokumaketha. Daniloda mahhala noma u-ode okunyatheliswayo kwezinga eliphakeme lokubukeka. Sebenza kalula kukhomphyutha yakho, ithebulethi noma umakhalekhukhwini.

Kubiza malini ukwenza umklamo?

Kumahhala ukusebenzisa isayithi lethu nokwenza i-akhawunti. Sinikeza amadanilodi amahhala ezithombe ezivamile zekhwalithi. Ukhokhela kuphela uma udinga ifayela lezinga eliphakeme lokubukeka emklamweni wakho. Bheka Ikhathalogi Lemikhiqizo.

I-PosterMyWall ihluke kanjani kwamanye amapulathifomu okuklama ku-inthanethi?

Isilungisi se-PosterMyWall esinamathuluzi aku-inthanethi okulula ukuwasebenzisa sivumela noma ubani ukuba ahlele ngokwezifiso zakhe izinkulungwane zamathempulethi ezithombe namavidiyo amahle akugalari yethu. Ngokungafani nezinye izingosi, ungakwazi ukushintsha kalula phakathi kwesithombe nevidiyo emiklamweni - ukwazi nokushintsha isithombe sibe yividiyo ekhangayo. Ungakwazi nokukhulisa imklamo yakho kalula (mahhala) futhi usebenze lapho usohambweni kumathebulethi nakomakhalekhukhwini.

Ngingakwazi yini ukususa i-PosterMyWall.com noma Okuqukethwe Okuphakeme okunezimpawu zobunikazi?

Uphawu lobunikazi lwe-PosterMyWall.com likulokho okubhekela ku-inthanethi nakulokho okudanilodiwa mahhala ngokuqondene nezinjongo zobunikazi. Angeke libe semkhiqizweni wangempela okungukuthi amafayela adanilodiwe nama-oda anyathelisiwe. Izimpawu zobunikazi Zokuqukethwe kwe-Getty Ephakeme azikho emkhiqizweni okhokhelwe kodwa zizoba khona kulokho okubhekela ku-inthanenthi nakokudanilodiwa mahhala.

Izithombe Ezidanilodwayo

Hlobo luni lwamasayizi nama-oda ezithombe ezidanilodiwayo?

Izithombe ezidanilodiwayo zitholakala ngohlobo lwe-JPG/PNG nange-PDF. Sinikeza wonke amazinga namasayizi ngokuqondene nomthombo wezokuxhumana kanye nokunyatheliswayo, kuhlanganise namasayizi avamile.

Kuthiwani uma ngenze iphutha e-odeni lami engilidanilodile?

Kunamathuba angu-3 wokulungisa avunyelwe. Ukhetho lokusebenzisa amathuba okulungisa lutholakala ekhasini elithi Izinketho Zokudaniloda ngokuqondene ne-oda lakho noma kwelithi Umlando we-Oda. Funa inkinobho ethi 'Lungisa'. Uzocelwa ukuba ulungise umklamo wakho. Uma sekuqedile chofoza elithi Londa nelithi Khiqiza. Uzothunyelwa ilinki yomklamo wakho ovuselelwe noma ungawubona kwethi Umlando we-Oda.

Kungani ngithola umyalezo othi “Awunayo imvume yokubona lo mklamo”?

Lokhu kuvame ukwenzeka uma une-akhawunti engaphezu kweyodwa ye-PosterMyWall futhi uchofoza ilinki ethi Daniloda i-Oda kuyilapho ungene kwenye i-akhawunti lelo oda elingenziwanga ngayo. Phuma kuleyo akhawunti bese ungena kuleyo owenze ngayo i-oda.

Ngingadaniloda kanjani mahhala?

Vula umklamo wakho esilungisini. Chofoza inkinobho Yokudaniloda. Khetha ukhetho oluthi Mahhala ngokuqondene nekhwalithi evamile yesithombe se-JPG/PNG noma ividiyo yakho ye-MP4.

Ingabe okudanilodiwa mahhala kwemiklamo yamasayizi omthombo wezokuxhumana kunalo uphawu lobunikazi le-PosterMyWall?

Cha. Imiklamo yamasayizi emithombo yezokuxhumana ayinalo uphawu lobunikazi lwe-PosterMyWall.com - ngamasayizi amakhulu kuphela analo.

Amavidiyo Adanilodwayo

Hlobo luni lwamasayizi nama-oda amavidiyo adanilodiwayo?

Amavidiyo angadanilodiwa ngala mafayela .MP4 nelithi .GIF. Ungakwazi nokushintsha isayizi nesikhathi samavidiyo ekhasini elithi Izinketho Zokudaniloda.

Ngingadaniloda kanjani mahhala?

Amavidiyo ekhwalithi evamile angadanilodelwa ukuzisebenzisela wona siqu futhi amahhala. Isikhathi sawo esiphelele siyimizuzwana engu-21 futhi azoba nophawu olukhulu lobunikazi. Ukuze udanilode ividiyo yakho mahhala, yivule esilungisini bese uchofoza inkinobho Yokulungisa. Khetha ukhetho oluthi Mahhala.

Kuthatha isikhathi esingakanani ukwenziwa kwe-oda levidiyo?

Kuthatha imizuzu engaba ngu-10 noma ngaphansi, kuye ngesikhathi sevidiyo.

Kuthiwani uma ngenze iphutha evidiyweni yami engiyidanilodile?

Ungasebenzisa ithuba lokulungisa ukuze ushintshe isitoko samavidiyo emva kokuba umklamo usuthengiwe kodwa ungawushintsha ngevidiyo yakho noma ulungise ezinye izici (amagama nemifanekiso) emklamweni.

Ngingakwazi yini ukushintsha isikhathi sevidiyo yami engiyidanilodile?

Yebo. Ungashintsha isikhathi sevidiyo ekhasini elithi Izinketho Zokudaniloda ngokushintsha ijubane noma ukulupha ividiyo.

Yimaphi amasayizi emiklamo etuswayo ngamavidiyo omthombo wezokuxhumana?

Nakuba amapulathifomu amaningi anezinto okungezawo, sibonga i-Sprout Social, ngokuba neshidi elincane elisebenzisekayo ongalisebenzisela ukunquma ukuthi yiluphi uhlobo ozolusebenzisa ngokuqondene ne-akhawuthi yakho yomthombo wezokuxhumana owukhethayo.
Ngokuqondene nokwaziswa okubanzi ngamasayizi okuphosta amavidiyo ku-Facebook naku-Instagram bheka isiqondiso esingokomthetho saku-Facebook.

Kungani ngithola inkinga uma ngilayisha Ikhava yami Yevidyo ku-Facebook?

Ubukhulu bevidiyo obuvumelekile Ngamakhava Evidiyo ku-Facebook ngu-820x462, noma ububanzi besici obungu-16:9. Isikhathi sayo kumelwe sibe okungenani ngu-20 - 90 wemizuzwana ubude, okuyinto ongayilungisa ekhasini elithi Izinketho Zokudaniloda.

Sinakwazi yini ukunezela umculo emavidiyweni?

Okwamanje umculo angeke unezelwe. Sisabheka indlela yokufaka lesi sici ngakho hlala ulindile.

Kungani ngingenakwazi ukudanilodela ividiyo yami ku-iPhone noma i-iPad yami?

I-Apple iOS ayivumi ukudaniloda amavidiyo aku-Safari. Ividiyo ungayifaka kumakhalekhukhwini wakho ngenye yalezi zindlela ezilandelayo:

 1. Daniloda ividiyo yakho ngesiphequluli esikukhomphyutha bese uzi-imeyilela yonga nge-Gmail. Uhlelo lwe-Gmail kuma-iPhone lunalo ukhetho lokudaniloda amavidiyo ngokuqondile.
 2. Ungadaniloda ividiyo ekhomphyutheni yakho bese uyithumela kumakhalekhukhwini wakho nge-iTunes. Uma isisohlwini lwakho lwekhamera uzokwazi ukuyilayisha kwezinye izinhlelo ezinjenge-Instagram.
 3. Ekhasini elithi Izinketho Zokudaniloda, londa ividiyo yakho ku-Google Drive noma ku-Dropbox esikhundleni sokuyidanilodela kumakhalekhukhwini wakho noma uyabe emthonjeni wezokuxhumana.

Ifayela levidiyo likhulu kakhulu ukuba lingabiwa nge-imeyili, ngingayinciphisa kanjani isayizi?

Ungakhetha ifayela elincane ekhasini elithi Izinketho Zokudaniloda ngokuchofoza isayizi yohlobo oluncane. Ungakwazi nokunciphisa isikhathi kulo leli khasi, okuzokwenza ividiyo ibe yincane ngesayizi.

Kungani ividiyo ingadlali kwasanhlobo?

Uma uchofoza inkinobho yokudlala ividiyo oyilonde kwelithi Izinto Zami, izoqala ukudlala imizuzwana engu-5. Ukuze ubuke ividiyo ephelele, vula umklamo wakho esilungisini. Sibonisa okuphelele kuphela kumathempulethi Asegalari.

Ngingakwazi yini ukushutheka amavidiyo ami engiwathengile kumabhulogi nasemakhasini engosi?

Okwamanje indlela yokushutheka isengakabi khona, kodwa sisebenzela ukuyenza.

Kungani ividiyo yami engiyidanilodile iluvivi ku-Facebook?

I-Facebook iyawaminyanisa amavidiyo alayishwayo, ngisho nalapho eyi-HD, ukuze adlaleke kalula. Ungazama ukushintsha amasethingi akho e-Facebook uwabeke kwethi "HD uma ikhona", ngale kwalokho izodlala ngokwendlela evamile ye-Facebook. Ungazama nokulayisha ikhwalithi "ephansi" noma "elingene", ukuze idlale ngokushesha.

Email Marketing Platform

How do I create and send my email campaign?

Create an email campaign by customizing an email template from the gallery. Add photos, videos, stickers, buttons, tables, social links, or your own designs from PosterMyWall with our easy to use drag-and-drop Email Maker. Free users can export the email in HTML format, and Premium subscribers can publish it directly from PosterMyWall.

How many people can I send emails to?

You can export your email as an HTML file on the free plan, then send it via your email service provider like Gmail, Hotmail etc. If you’re subscribed to the Premium or Premium Plus plan, you can send 3000 emails and 10,000 emails per month respectively with PosterMyWall’s Email Marketing Platform.

Can I add links to my email campaign?

You can add a text link, make any element clickable, or add call-to-action buttons in the Email Maker. To add your call-to-action button, open your email template in the PosterMyWall Email Maker. Click, ‘More’, then select ‘Button’ from the expanded options on the left menu to add your button. Alternatively, select an image then add a link via the ‘Link’ space in the right contextual menu.

Why is @postermywall.com on my sender address?

Sender addresses from free email services often cause delivery issues and limit how many emails you can send via your email blasts. The @postermywall.com subdomain is added at the end of your sender address to ensure proper email deliverability without any errors or spam issues.

How to upload a CSV audience list in email campaigns?

 1. When publishing your email, add your email name and subject line then click ‘Next’.
 2. Under “Choose an audience for your campaign”, click “Add a new audience“.
 3. Under “Upload CSV file“, click on the upload icon and add your CSV file containing a mailing list with emails separated by commas or columns.
 4. Click “Add audience“ to finalize your upload.

How do I buy email sends?

Email sends can be purchased in the My Stuff, in the ‘My emails’ section, under the ‘Settings’ tab. Click ‘Buy more’ under ‘Email sends’ to purchase more email sends. You can buy email sends via Credits.

Ukubhalisela i-PosterMyWall Ephakeme

Ngitholani uma Ngibhalisela Ephakeme?

I-PosterMyWall Ephakeme iwukhetho olubiza kahle kumakhasimende anesidingo sokusebenzisa izithombe zezinga eliphakeme lokubukeka noma ukudaniloda amavidiyo alelo zinga. Ababhaliswa be-PosterMyWall Ephakeme bathola:

 1. Ukudaniloda okungenamkhawulo kweklamo yangempela yezinga eliphakeme (hhayi ngokusekelwe kumathempulethi Egalari).
 2. 3 imivuzo uma ujoyina okokuqala. 2 imivuzo inyanga ngayinye namathuba okulungisa angenamkhawulo izinsuku ezingu-30. Ukudaniloda isithombe kungu-1 umvuzo kuthi ukudaniloda ividiyo kungu-3 yemivuzo. Imivuzo ayibhuntshi kubabhaliswa abakhuthele. Imivuzo engakasetshenziswa izoqhubeka.
 3. Izithombe ze-Getty zifakiwe kodwa zinamathuba angu-3 kuphela okulungisa.
 4. Ukhetho lokuthenga amaphakethe emivuzo ngesaphulelo. Ukudaniloda amavidiyo kubiza inani eliphansi elingu-$7.39 ngentengo yephakethe lemivuzo engu-100.
 5. Ukwazi nokulayisha amafonti wakho avamile.

Ngiyibhalisela kanjani i-akhawunti yababhaliswa?

Unabhalisela i-PosterMyWall Ephakeme kuleli khasi.

Iyini imivuzo?

Ababhaliswa be-PosterMyWall Ephakeme bangasebenzisa imivuzo ukudaniloda izithombe zezinga eliphakeme lokubukeka kanye namavidiyo. Ukudaniloda izithombe kubiza 1 umvuzo kuthi ukudaniloda ividiyo kubize 3 yemivuzo.

Ngingayithola kanjani imivuzo engeziwe?

Ungathenga amaphakethe emivuzo. Iya kwelithi Umlando we-Oda bese ukhetha indlela Yokukhokha ye-PosterMyWall Ephakeme. Kunezindlela ezingu-3 zongakhetha imivuzo engeziwe.

 • Iphakethe lemivuzo engu-20 ngo-$55.95
 • iphakethe lemivuzo engu-50 ngo-$124.95 (Wonga $25!)
 • iphakethe lemivuzo engu-100 ngo-$245.95 (Wonga $53!)

Uma ngihlela ukudaniloda amavidiyo - iyimaphi amahle kakhulu afanelekela ukuthengwa?

Uthola amavidiyo adanilodwayo ngenani eliphansi elingu-$7.39 ividiyo ngayinye uma uthenga iphakethe lemivuzo engu-100 bese usebenzisa imivuzo engu-3 ekudanilodeni ividiyo.

Kungani ngikhokhiswa $2.99?

Uma ucelwa ukuba ukhokhele okudanilodayo kungaba ngenxa yalokhu okulandelayo:

 1. Awunamivuzo eyanele yokudaniloda isithombe.
 2. Izinsuku ezingu-30 lapho unamathuba okulungisa angenamkhawulo seziphelile.
 3. Umklamo unesithombe se-Getty esinamathuba angu-3 wokulungisa.

Ngingakwazi ukuthuthuka kusukela ekubhaliseni kwezinyanga ezingu-3 ukuya esikhathini esiwunyaka owodwa?

Yebo. Iya kwelithi Umlando we-Oda bese ukhetha indlela Yokukhokha ye-PosterMyWall Ephakeme. Kuzoba nokhetho lokushintsha ipulani lakho lokubhalisa.

Kungani ngithola umyalezo othi kumelwe ngenze i-akhawunti entsha ukuze ngikwazi Ukubhalisa - angikwazi yini ukuthuthukisa i-akhawunti yami yamanje?

Uma i-akhawunti yakho yamanje iphinda ibe yi-Akhawunti Yekilasi noma i-Akhawunti Yomklami Wethempulethi, angeke ukwazi ukusebenzisa le akhawunti ekubhaliseleni i-PosterMyWall Ephakeme.

Ngingakwazi yini ukukhansela ukubhalisa kwami?

Yebo. Ungakhansela Ukubhalisa kwakho engxenyeni Yokukhokha ye-PosterMyWall Ephakeme kwelithi Umlando we-Oda.

Kwenzekani ngemivuzo yami uma ngikhansela ukubhalisa?

Imvuzo yakho uzokwazi ukuyisebenzisa kuze kufike usuku okwathiwa izovuselelwa ngalo. Lolo suku luzovezwa lapho ukhansela. Imivuzo angeke isasebenziseka emva kwalolo suku.

Ingabe imivuzo iyabhuntsha?

Uma ungumbhaliswa okhuthele we-PosterMyWall Ephakeme imivuzo yakho ayibhuntshi. Imivuzo engakasetshenziswa izoqhubeka - idlulele enyangeni elandelayo.

Ukwabelana Nokusebenzisana

Ngingawabelana kanjani nomunye umklamo wami waku-PosterMyWall?

Sinokuhlukahlukene ongakhetha kukho ngokuqondene nemiklamo yakho. Ungabelana nge-imeyili, Ngokukuphosta ku-Facebook, noma njengesithombe kuma-albhamu akho e-Facebook. Ungabelana ngelinki yomklamo wakho ku-Twitter, Pinterest noma usebenzise i-linki noma ngokwabelana ngomfuziselo we-HTML noma ngokuwushutheka kumabhulogi. Konke ongakhetha kukho kutholakala engxoxweni ethi 'Yabelana' esilungisini noma ekhasini elithi Izinto Zami.

Ngingamfaka kanjani othile ukuba anezele emklamweni wami ku-PosterMyWall?

Ukuze umeme abanye ukuba balungise umklamo wakho, chofoza ukhetho oluthi Yabelana bese ukhetha oluthi Vumela Abanye Balungise Umklamo Wakho. Ungathola ilinki eyabekayo noma uthumele izimemo zokulungisa nge-imeyili.

Ikhona yini indlela yokumema abantu abaningi ukuba bahlanganyele kumaphrojekthi omklamo anemiklamo eminingi?

Yebo. Ukusebenzisa Amafolda Abelenwe kungenye indlela yokuhlananyela. Ngamafolda ungasebenza nabalingani eqenjini lemiklamo. Ungasetha izimvume zefolda eyabiwe ukuvumela abanikeli ukuba balungise imiklamo, banezele imiklamo emisha, bakopishe imiklamo noma bamemele abanikeli abasha efoldeni.

Abasiza Amakhasimende

Nginenkinga, iyiphi indlela esheshayo yokuthinta i-PosterMyWall?

I-imeyili iyindlela engcono kakhulu yokuthola usekelo ngezinkinga eziveziwe. Imeyilela Abasiza Amakhasimende incazelo emfishane ngekinga. Uma ubuza nge-oda sicela usinike ikheli le-imeyili yakho ye-akhawunti ye-PosterMyWall oyisebenzise lapho ufaka i-oda. Ngokuqondene nemibuzo sicela ubheke ikhasi elithi Sithinte.

Ninesithakazelo yini ekuzweni amasu ami womkhiqizo?

Singathanda ukuzwa kuwe. Sicela ubheke ikhasi elithi Sithinte noma usitshele ngesu lakho usebenzisa ifomu lokuphendula.

Ama-Akhawunti Abasebenzisi

Ngingakwazi yini ukuvuselela ikheli le-imeyili yami?

Iya ekhasini elithi Lungisa Iphrofayela. Iya phansi engxenyeni ethi Lawula i-Imeyili Yokungena. Uma i-imeyili yakho ingakaqinisekiswa, (uma i-imeyili yakho iqinisekisiwe, dlulela esigabeni esilandelayo) chofoza Ilinki Yokucela Isiqinisekiso. Ilinki yesiqinisekiso izothunyelwa ku-imeyili yakho. Vula ilinki eku-imeyili ukuze uqinisekise ikheli lakho le-imeyili.

Lapho i-imeyili yakho isiqinisekisiwe, phindela kwelithi Lungisa Iphrofayela, iya phansi bese uchofoza Shintsha i-Imeyili Yokungena. Faka ikheli le-imeyili yakho entsha. Uzothunyelwa ilinki entsha yesiqinisekiso ku-imeyili yakho. Vula ilinki ekuleyo imeyili ukuze ushintshe i-imeyili yakho.

Ngikhohlwe iphasiwedi yami. Ngingena kanjani?

Sebenzisa ifomu elithi Setha Kabusha Iphasiwedi. Uma usenezinkinga zokungena, ake ubheke ubone ukuthi ungena nge-Facebook noma nge-Google yakho, esikhundleni sokusebenzisa i-imeyili nephasiwedi.

Inkokhelo Nokukhokha

Yiziphi izindlela zokukhokhela enizamukelayo?

Sisebenzisa i-Amazon Pay, Visa, Mastercard ne-American Express uma uthenga. Samukela i-Visa, Mastercard ne-American Express ngezinkokhelo ze-PosterMyWall Ephakeme.

Ngingayitholaphi ikhophi ye-invoyisi yami?

Ama-Invoyisi ayatholakala kwelithi Umlando we-Oda.

Kuthatha isikhathi esingakanani ukucubunula inkokhelo yami?

Izikhathi zokucubungula ziyahluka kuye ngohlobo lwenkokhelo olukhethile kodwa ngokuvamile icubunglwa ngemizuzu embalwa.

Abaklami

Ngingayenza kanjani imali ngemiklamo yami?

Amakhasimende Asemphakathini Wabaklami angazuza imali ngokuthengisa imiklamo yawo emikhiqinzweni ehlukahlukene yokunyatheliswayo nokwedijithali. Zuza u-10% wezintela kokunyatheliswayo no-35% wezintela kokudanilodwayo. Qalisa njengomklami wamathempulethi.

Ngingalivula kanjani ngokuphelele Iphrofayela lami Lomklami?

Sithanda ukubona okungenani amathempulethi angu-10 owaklamile aveza ikhono onalo nolwazi lokusebenzisa amathuluzi ethu anikeziwe - futhi kumelwe ahleleke kalula ngokwezifiso zomuntu.

Ngizokhokhelwa kanjani?

Abaklami abanezintela ezingu-$50 bazokhokhelwa nge-PayPal lingakedluli isondo lokuqala lenyanga ngayinye uma siphethe konke ukwaziswa okudingekile. Uma ungumklami wase-U.S. sidinga ukwaziswa ofanele ukuze sigcwalise 1099 yezintela ezikhokhiwe. Sicela uthinte u-amabel (at) PosterMyWall.com ukuze unikeze lokhu kwaziswa.

Imfihlo

Ingabe kufanele ngikhathazeke ngokuthi i-PosterMyWall izonikeza ogaxekile ukwaziswa kwami?

Sibazonde njengawe ogaxekile. Angeke silokothe sinikeze abanye abantu noma ogaxekile ukwaziswa kwakho kwezohwebo.

Ingabe i-PosterMyWall ihambisana nezindinganiso ze-Facebook?

Yebo, siyabazisa ubuhlobo bethu ne-Facebook futhi sisebenzisana ngokugcwele Nezinqubomgomo zayo Zokuthuthukisa.

Ingabe i-PosterMyWall izobona futhi yabelane nge-akhawunti yami ye-Facebook ngaphandle kwemvume yami?

Imvume ye-akhawunti yakho ye-Facebook isethwe ngokwezimvume ezibekwa abasebenzisi futhi asiyitholi ngaphandle kwemvume.

Ngingayinqamula kanjani i-akhawunti yami ye-Facebook ku-PosterMyWall?

Uma wenza i-akhawunti nge-Facebook, ungayishintsha indlela yokungena ngayo ukuba ibe ngeye-imeyili nephasiwedi ngokuya ekhasini elithi Lungisa Iphrofayela bese usetha iphasiwedi. Bese kumasethingi akho emfihlo ku-Facebook khipha uhlelo oluthi Amaphosta.

Ngingazikhipha kanjani ohlwini lokuthola ama-imeyili okumaketha?

Ukuze ukhiphe i-imeyili yakho ohlwini lwethu loku-imeyilelwa ungachofoza ukhetho oluthi Zikhiphe kunoma iyiphi i-imeyili ethunyelwe ngebakwa-PosterMyWall noma uthinte Abasiza Amakhasimende sizokukhiphela i-imeyili yakho.

Ngingayinqamula kanjani i-akhawunti yami ye-Google ku-PosterMyWall?

 1. Ngena ku-akhawunti ye-Google ofuna ukuyinqamula.
 2. Iya ku-https://myaccount.google.com/.
 3. Chofoza ilinki ethi Izinhlelo ezinemvume ye-akhawunti.
 4. Funa i-PosterMyWall ohlwini lwezinhlelo.
 5. Khetha uhlelo lwe-PosterMyWall bese uchofoza inkinobho ethi Susa Imvume.

Ngingayinqamula kanjani i-akhawunti yami ye-Dropbox ku-PosterMyWall?

 1. Ngena ku-akhawunti ye-Dropbox ofuna ukuyinqamula.
 2. Iya ku-https://www.dropbox.com/account.
 3. Khetha ithebhu/isigaba esithi Izinhlelo ezixhunyiwe.
 4. Iya phansi esigabeni esithi Izinhlelo ezilinkiwe bese ususa i-PosterMyWall.